Dette seier dei tilsette om korleis arbeidsmiljøet har endra seg

foto