Vurderer straumlagring på botnen av Voldsfjorden

foto