Ein av ti sjuandeklassingar mobba – og ein skule drog opp snittet

foto