- Vi har skore inntil beinet og har ikkje meir å gå på