Telenor reklamerer frå Follestaddalen for mobilnett i verdsklasse. I verkelegheita finst det ikkje

foto