- Sengepostane for spesialisert rehabilitering på Mork må bevarast

foto