Vurderer å selje seksten dekar til bustadfelt på nedre Mo

foto