Betalar ut 140 millionar i straumstøtte for desember