PST med trusselvurdering av pride-arrangement: Mogleg med forsøk på terrorhandlingar