Strandeigaren såg på satelittfoto at naboen hadde fylt igjen stranda

foto