"Ei løysing kan vere å byggje glashus rundt tempelet"

foto