Finveret er over oss, og det har fått regntrøytte ørstingar og tilreisande til å nyte naturen, både ved sjøen og i fjella. Det likar lensmannen, men han minner om at fjellturar kan ha sine faremoment, og at det er viktig å halde konsentrasjonen under heile turen.

– Ein er ikkje ferdig med turen sjølv om ein har nådd toppen. Mange slappar då litt av, for sjølve toppen kan vere hovudmålet. Likevel, ein har ikkje nådd målet før ein er skikkeleg og trygt nede, seier Hagen.

Han minner om at det er på tur ned uhella skjer i fjellet.

Gå trygt

– Difor vil eg oppmode folk om å planleggje turen ned igjen godt. Til dømes er det ikkje slik at ein på veg ned absolutt skal gå den raskaste vegen. Gå den trygge, insisterer lensmannen.

Å spørje kjentfolk til råds er også alltid lurt.

– Eg vil også oppmode om å vise aktsemd der det er snø. Høgt oppe kan det hende snøen gjev godt feste, men lenger nede kan det vere is, og aller nedst nede er det gjerne ei steinur, åtvarar lensmannen.

– Og viss ein er mange i følgjet: tenk på at der er lause steinar, og at desse kan verte løyste ut. Men uansett, sjølv der mange ferdast, er der plass til alle. Vis omsyn, og folk vil ha ein kjempetur, seier Hagen.