– Vi har ei oppgåve med å utbetre flaskehalsane i Ørsta