– Slutt å gje løyve til torskeoppdrett i fjordane våre!

foto