Ingen tiltak er førebels gode nok mot pukkellaks i dei største elvane

foto