Ørsta Sp: Kjenner seg ikkje att i skuldingane om å vere dyrkamark-øydarar

foto