Vil verne om sjukeheimsplassar og kutt i skulen

foto