Guro har vorte informasjons- og kommunikasjonsteknologi-sjef - også for Ørsta

foto