Medan politiet sin logg syner ei rekkje saker i Ålesund, vert det ikkje rapportert om ei einaste hending for politiet i Ørsta og Volda natt til søndag.

Det er høgst uvanleg. Som regel vert det rapportert om slåstkampar og uro. Men no kan det sjå ut som at iveren for dette også har teke ferie. Men det var berre i natt.

Lekamsfornærming

Natt til fredag vart det meldt om at ei kvinne i 20-åra vart utsett for lekamsfornærming på ein utestad i Ørsta.

Den mistenkte er ein mann i 30-åra. Kvinna, som skal oppsøkje lege for sjekk,  har varsla at ho kjem til å melde episoden til politiet.

Tjuveri

Laurdag vart det frå ein bustad i Volda stole  eit fjernsyn, ein Ipod og eit fotoapparat. Politiet karakteriserer dette som grovt tjuveri.