Lokale entreprenrørar skal byggje VØR-anlegget

foto