Vegvesenet kunne onsdag melde at rv. 655 over Nordangsdalen no er opna att etter å ha vore vinterstengt.