Det er røykutvikling frå ein bil inne i Hjartåbergtunnelen på E39 i Volda. Det stadfestar politiet overfor smp.no.

Vegtrafikksentralen at tunnelen er stengd, men at situasjonen ikkje er dramatisk. Det er snakk om eit motorhavari, og ingen er skadde.

Tunnelen vart opna att etter kort tid.