"Det er ille når ein les planen, og ser kor mykje jordbruksareal som går med"