Denne Ørsta-bedrifta profilerer seg sterkt i Volda

foto