- Tilbod innan psykiatri i lang tid framover blir like viktig som å ha smittevernutstyr