Her vert det minnesmerke over legendarisk korhovding

foto