19 ungdommar fekk mulkt for brot på smittevernreglane

foto