Kommunen fekk sletta facebookside etter bekymringsmelding

foto