Kommunen fekk sletta facebookside etter bekymringsmelding