No er næringstomtene lagt ut for sal – reklamerer med mykje straum