Kommunen skal legge Liadal-planen ut på høyring

foto