Melsgjerdet: – Tomtesalet kan byrje allereie i haust