Sjå korleis Lars Oscar jublar over nye Strandgata

foto