- Russefeiringa 2020 vert ikkje heilt som alle andre russefeiringar