På grunn av tekniske problem vart både 15.25 avgangen frå Solavågen og 15.55 avgangen frå Festøya innstilt av Fjord1. Det skal ha danna seg køar på begge sider grunna dei innstilte avgangane.