Golfbane-naboar: «Det har blitt farleg å opphalde seg på tunet»

foto