- Først skremmer dei vitet av deg, deretter kjem dei med frelse

foto