Ber om amnesti og fråfall av mulkt for å ha hogd ned kommunale "pøbelgraner"

foto