Skyssbåtavtale avhengig av om Volda vil betale

foto