Justisministeren varslar rask reversering av domstolsreforma

foto