– Vi må ha folk si helse og livskvalitet i tankane når morgondagen sitt samfunn skal formast

foto