Dette er årsakene til den lange ventetida for oppkøyring

foto