Bøsseberinga si tid kanskje ikkje over likevel

foto