Helseplattforma i trøbbel: Utelukkar ikkje feil for pasientar i vårt distrikt