– Det mest gledelege for alle, er at det i år ligg an til reallønnsvekst. Det breie laget får betre kvardagsøkonomi, seier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

Tysdag la han fram regjeringsforslaget til revidert nasjonalbudsjett.

Prisveksten er på veg ned, ifølgje regjeringa. Dei trur på ein prisvekst på 3,9 prosent i år. Sidan lønnsforhandlingane i frontfaget enda på 5,2 prosent, ser det ut til å bli auka kjøpekraft for folk flest.

Auka oljepengebruk påverkar truleg ikkje renta

Oljepengebruken aukar noko i budsjettet, men truleg ikkje nok til å påverke renta, ifølgje økonomane.

– Eg trur ikkje dette vil føre til noko rentepress, men samtidig vil det heller ikkje bidra til å få ned renta, seier økonomiprofessor Ola H. Grytten ved Noregs handelshøgskole til NTB.

DNBs sjeføkonom Kjersti Haugland meiner Noregs Bank har teke høgd for den auka pengebruken, og at det framleis ligg an til rentekutt i desember.

Sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken opnar for at rentekuttet kan bli utsett.

– Samtidig vil eg ikkje seie det for sterkt, seier han.

Påverkar folks kvardag

Elles er det få grep i budsjettet som får noko å seie for lommeboka, men fleire saker vil påverke folks kvardag.

* Sjukehusa får 2 milliardar kroner for å få ned ventetidene på helsehjelp.

* Nav skal styrkjast med 50 millionar kroner for raskare saksbehandling.

* 5,5 millionar kroner til ei ny digital løysing, eit såkalla digitalt dødsbu, som skal gjere det enklare for etterlatne å få oversikt over formuen og gjelda til avdøde.

* Barn skal bruke fleire trykte bøker i skulen, og regjeringa set av 300 millionar kroner til dette. Kommunane kan med dette i snitt kjøpe inn minst éi og ei halv ny lærebok per elev på 1.–10. trinn i den offentlege skulen.

* Regjeringa foreslår at apoteka skal rasjonere diabetesmedisinen Ozempic for å sikre tilgangen for diabetikarar. Legemiddelet blir i stor grad brukt til behandling av fedme, og høg etterspurnad har bidrege til global mangel. I tillegg foreslår regjeringa å opne for refusjon av legemiddelet Rybelsus, som kan brukast ved Ozempic-mangel.

(©NPK)