Hans Olav tilbyr tingretten lokale i Hovdebygda

foto