– Det er truleg eit problem i leidninga ved Søstervegen. Det er mykje vatn som har gått ut. Vi reknar med at det ikkje skal så lenge før vi har kontroll igjen, seier avdelingsleiar for vassforsyning og avlaup i Volda kommune, Lars Fjærvold, til Møre-Nytt.

Fleire abonnentar i Volda sentrum fekk tekstmelding om at abonnentar vil oppleve at vatnet er borte eller har lågt trykk.

«Vi arbeider med å lokalisere og stengje ned vasslekkasje», heiter det i meldinga. Det vil kome ei ny melding til dei som vert råka av nedstenginga.

Rådet til dei som er råka av uhellet er at kaldt vatn skal renne til det blir klart når det kjem tilbake.