11 milliardar tre i Noreg - og bjørka er vanlegast

foto