Det meiner levekårsutvalet i Ørsta.

Levekårsutvalet handsama nyleg ei fråsegn frå eldrerådet, der eldrerådet ser seg irriterte på fakturagebyra som kjjem ved manuell betaling av rekningar.

Levekårsutvalet registrerer fråsegnam og ber eledreårdet få til eit samabreid med firviligsentralen, der eldre kan hjelpast med å finne gode løysingar for automatisert betaling av rekningar.

– Dei som skriv ut rekningar bør informere kundane soim om korleis dei enkelt kan inngå gode avtalar når det gjeld betalingsløysingar, heiter det frå levekårsutvalet.