- Alle må halde seg heime i størst mogleg grad

foto