Olaf A. W. Eskeland er tilsett som banksjef økonomi og finans/CFO og vert ein del av Sparebank1 Søre Sunnmøre si toppleiing. Olaf er 34 år, utdanna Master i økonomi og administrasjon med fordjuping i finans frå NHH og kjem i dag frå Frontline Management AS i Oslo. Olaf har tidlegare erfaring frå Rolls-Royce Marine og Svenske Handelsbanken.

Olaf er gift med Helene Brustad Eskeland og paret ser fram til å flytte frå Oslo til Volda og Sunnmøre. Olaf var tidlegare ein svært så aktivt og god volleyballspelar, og no er han blitt ein ivrig topptur entusiast.

Olaf vil ta til i stillinga i løpet av september. Adm. direktør Stig Brautaset seier i ein kommentar at han ser fram til å få Olaf på laget og han har store forventingar til at Olaf kan ta del i å vidareutvikle banken sin posisjon som ein sølvstendig, lønsam og solid lokalbank, i ei ny og digital tid.